Header

Vrijdag 15 december 2017, van 09.30 - 17.15 uur
Locatie: Academiegebouw Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden
6 PO NOvA

 

Op 15 december 2017 wordt in Leiden het congres Ontwikkelingen in het Spoorwegrecht georganiseerd. Tijdens het congres wordt aandacht besteed aan de verticale interactie tussen het Europese recht en het nationale spoorwegrecht. De horizontale interactie tussen het spoorwegrecht en de meer klassieke rechtsgebieden zoals het privaatrecht en het publiekrecht vormt in diverse lezingen een andere belangrijke leidraad.

     Flyer Button Schrijfunuin Button 

Toelichting

Handboek spoorwegrecht

Op 20 september 1839 reed de eerste trein in Nederland. Sindsdien is er ruim 7000 kilometer spoor aangelegd, maken er per dag meer dan een miljoen reizigers gebruik van de trein en werken er tienduizenden mensen in de spoorsector. De regelgeving heeft zich voortdurend ontwikkeld en is sinds de liberalisering van de spoorsector eind vorige eeuw enorm in omvang toegenomen. Europese richtlijnen volgen elkaar in hoog tempo op, het inmiddels al vierde spoorwegpakket staat voor implementatie en de in Nederland in 2005 ingevoerde Spoorwegwet is diverse malen ingrijpend veranderd, evenals daaronder hangende besluiten en regelingen. Ook de verhoudingen tussen diverse spoorpartijen blijven in beweging. Zo speelt thans de discussie over de omvorming van spoorwegbeheerder ProRail van private onderneming naar bestuursorgaan. Tegen deze achtergrond wordt op 15 december 2017 in Leiden het congres Ontwikkelingen in het Spoorwegrecht georganiseerd. In het congres wordt aandacht besteed aan de verticale interactie tussen het Europese recht en het nationale spoorwegrecht. De horizontale interactie tussen het spoorwegrecht en de meer klassieke rechtsgebieden zoals het privaatrecht en het publiekrecht vormt in diverse lezingen een andere belangrijke leidraad.

Onderwerpen:

  • Mr. dr. V.J.A. Sütö - De zorgplicht van de spoorwegbeheerder

  • Prof. mr. A.G. Castermans - Samenloop in het spoorrecht?

  • Mr. A.W. Hagdorn - De zorgplicht van de spoorvervoerder

  • Prof. dr. R. de Wit - Aansprakelijkheid in het spoorwegrecht vanuit Belgisch perspectief

  • Mr. A.A. Wedzinga - Rollen en verhoudingen bij het toezicht op de conditie van voertuigen