Header

Donderdag 15 februari 2018, Lorentzzaal (A1.44), Kamerlingh Onnes Gebouw Steenschuur 25 te Leiden

Na de crisis van de afgelopen jaren waarin de eurozone uit elkaar dreigde te spatten, is de euro in rustiger vaarwater terecht gekomen. Waarom willen landen tot de eurozone behoren en waarom stappen ze er niet uit? Heeft de magie van Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, de euro gered? Is de euro de Heilige Graal? Op deze en andere vragen zal Roel Janssen, financieel-economisch journalist en schrijver, tijdens deze Hazelhoff Guest Lecture ingaan.

      Schrijfunuin Button 

Toelichting

Hazelhoff Guest Lecture: Roel Janssen

Koning Mario en de Heilige Graal

Vijftig jaar Europese monetaire eenwording

Na de crisis van de afgelopen jaren waarin de eurozone uit elkaar dreigde te spatten, is de euro in rustiger vaarwater terecht gekomen. Waarom willen landen tot de eurozone behoren en waarom stappen ze er niet uit? Heeft de magie van Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, de euro gered? Is de euro de Heilige Graal? Op deze en andere vragen zal Roel Janssen, financieel-economisch journalist en schrijver, tijdens deze Hazelhoff Guest Lecture ingaan.

Doemdenkers die het einde van de euro voorspelden, hebben geen gelijk gekregen. Ondanks alle kritiek – van nationalistisch rechts tot radicaal links – is de euro springlevend. De komende maanden buigen de regeringsleiders van de eurozone zich over verdere hervormingen van de muntunie van 341 miljoen Europeanen. Dat zag er tijdens de eurocrisis van de afgelopen jaren wel even anders uit. Vijf eurolanden moesten van een bankroet gered worden. Politieke partijen die vertrek uit de eurozone bepleiten, deden het goed bij verkiezingen zowel in Noord-Europese crediteuren- als in Zuid-Europese schuldenlanden. Wat is de aantrekkingskracht van de euro? In 1968 wilde West-Duitsland dat Frankrijk de Franse franc devalueerde, maar de Franse president weigerde. Sedertdien streven de Europese landen naar stabiliteit van de onderlinge wisselkoersen, met de euro als de laatste stap in een lang monetair proces. De euro is een stabiele munt met lage inflatie, zo hard als de gulden en de D-mark. Maar het is ook een onvolmaakte munt. Tijdens de crisis is gebleken dat de afspraken uit het Verdrag van Maastricht van 1992 niet bij machte waren om een gemeenschappelijke munt van soevereine landen te kunnen handhaven. Noodfondsen en noodgrepen waren onontbeerlijk. De eurozone werd gered door honderden miljarden euro’s steun en zeven woorden van Mario Draghi.

Heeft ‘koning Mario’ inmiddels zijn hand overspeeld? Of bezit hij het geheim van de Heilige Graal?

Critici waarschuwen dat met nieuwe hervormingen de eurozone zal veranderen in een ‘transfer-unie’, waarin overschotlanden zoals Nederland en Duitsland permanent geld naar zwakke landen moeten overmaken. Dat is de verkeerde invalshoek. Waar het werkelijk om gaat is wat het Duitsland en Frankrijk, maar ook Nederland, waard is zich te verzekeren van een stabiele munt als anker voor een stabiel politiek stelsel en positief economisch klimaat in Noord-, West-, Zuid- en Midden-Europa.