• Start date:
  • 31 January 2019
  • Duration:
  • 1 daypart
  • Legal area:
  • Aansprakelijkheidsrecht, Algemeen, Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Financieel recht, Intellectuele eigendomsrecht, Mededingingsrecht, Ondernemingsrecht
  • Course:
  • Conference
  • Accreditations
  • NOVA:
  • 5

Op donderdag 31 januari 2019 van 09.30 tot 18.30 uur vindt het symposium plaats ter gelegenheid van 100 jaar Lindenbaum/Cohen. 

(HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776)  met als voorlopige werktitel ‘onrechtmatige daad en vertrouwelijke informatie’

De onderwerpen zullen nader worden bepaald, maar in ieder geval zal er ook ruim aandacht zijn voor de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (wv 348210)). 
https://www.mr-online.nl/wet-bescherming-bedrijfsgeheimen-in-werking/

Het symposium is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de UvA en de Hoge Raad, met ondersteuning van het JPAO Leiden, en zal plaatsvinden op de Haagse campus van de Universiteit Leiden en afsluitend bij de Hoge Raad te Den Haag.

Onderwerpen die behandeld zullen worden:
• Het arrest Lindenbaum/Cohen (rechtshistorische inleiding)
• De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen, https://www.mr-online.nl/wet-bescherming-bedrijfsgeheimen-in-werking/
• Rechtsvorming door de Europese rechter
• Open normen in het Aansprakelijkheidsrecht
• Geheimhouding tijdens de procedure
• Transparantie, MVO en governance vs. geheimhouding
• Geheimhouding en het concurrentiebeding
• Rechtsvorming door de lagere rechter dmv prejudiciële vragen in het aansprakelijkheidsrecht

09.30 uur  Ontvangst met koffie en thee in de Campus Den Haag
10.00 uur Opening door dagvoorzitter prof. mr. Dirk Visser
Welkomstwoord door de decaan van de Rechtenfaculteit,
prof mr. Joanne van der Leun
10.15 uur Het arrest Lindenbaum/Cohen (rechtshistorische inleiding)
prof. mr. Corjo Jansen
10.45 uur  De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen, mr. Charlotte Vrendenbarg
11.15-11.45 uur  Korte pauze
11.45 uur  Rechtsvorming door de Europese rechter (op privaatrechtelijk gebied) door prof. mr. Vanessa Mak
12.15 uur  Open normen in het Aansprakelijkheidsrecht, prof. mr. Alex-Geert Castermans 
12.45-13.45 uur  Lunch
14.00-15.45 uur   Parallelsessies
14.00 uur

1A. Geheimhouding tijdens de procedure
Sprekers: mr. Mieke Dudok van Heel, mr. Simon Dack 
Moderator: prof mr. Jeroen Kortmann
OF *
1B. Transparantie, MVO en governance vs. geheimhouding
Sprekers: volgen
Moderator: prof. mr. Alex-Geert Castermans

14.50 uur Einde sessie 1 en wisselen naar sessie 2
15.00 uur

 2A. Geheimhouding en het concurrentiebeding
Sprekers: volgen
Moderator: prof. mr. Stefan Sagel
OF *
2B. Rechtsvorming door de lagere rechter dmv prejudiciële vragen in het aansprakelijkheidsrecht
Sprekers: mr. Carla Sieburgh, mr. Larisa Alwin
Moderator: prof. mr. Edgar du Perron

15.50 uur Vertrek richting de Hoge Raad
16.15 uur Plenaire sessie in de grote zittingszaal van de Hoge Raad
17.15 uur Borrel
18.30 uur Diner Sociëteit de Witte
Speaker
L. Alwin MA
...
prof. mr. A.G. Castermans Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. mr. A.G. Castermans
...
Speaker
mr. S.C. Dack
...
Speaker
dr. D.L.M.T. Dankers - Hagenaars
...
Speaker
mr. R.A. Dudok van Heel
...
Speaker
prof. mr. dr. M.W.C. Feteris
...
Prof. mr. dr. Ruben Houweling JPAO Leiden, EUR
Speaker
prof. mr. dr. A.R. Houweling
...
Speaker
prof. dr. J.S. Kortmann
...
Speaker
mr. E.J. Numann
...
Speaker
prof. mr. S.F. Sagel
...
Speaker
prof. mr. R.J.B. Schutgens
...
Speaker
prof. mr. C.H. Sieburgh
...
Speaker
mr. C.A. Streefkerk
...
Speaker
prof. mr. E. Verhulp
...


De locatie volgt binnenkort.

€175,00 voor advocatuur en overige praktijkjuristen
€40,00 voor rechterlijke macht
€25 voor fulltime wetenschappers en studenten

€55,00 optionele keuze voor het diner bij Sociëteit de Witte

Choose your program

Not possible to register
Contact us
Announcement

A check is being made if subscription is still possible