• Start date:
 • 24 September 2021
 • Duration:
 • 1 day
 • Legal area:
 • Algemeen, Fiscaal recht, Ondernemingsrecht
 • Course:
 • Congress
 • Accreditations
 • RB:
 • 4
 • NOB:
 • 4
 • NOVA:
 • 4

Deze conferentie, die gezamenlijk wordt georganiseerd door de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden en het Amsterdam Center for the Legal Profession and Access to Justice (ACLPA) van de Universiteit van Amsterdam, gaat in op de risico’s en de uitdagingen die samenhangen met externe financiële en commerciële belangen in de rechtswetenschap, waaronder die voor onderzoek, onderwijs, valorisatie, en de rol van rechtwetenschap in relatie tot de belangen van burgers.

Over de conferentie 'Dubbele petten' in de rechtswetenschap
De aanleiding voor de conferentie is oratie van Jan Vleggeert ter gelegenheid van zijn benoeming als hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden, waarin hij de onafhankelijkheid van de belastingwetenschap in twijfel trok vanwege van het relatief grote aantal parttime belastinghoogleraren die daarnaast belastingadviseur zijn in de commerciële adviespraktijk. Dit type hoogleraar duidt hij aan als ‘dubbele pet’. De oratie van Jan Vleggeert vormde het startschot voor een intens academisch, politiek en maatschappelijk debat over de commerciële invloeden op de belastingwetenschap. Aan het thema wordt met enige regelmatig aandacht besteed in de media. Deze conferentie beoogt het debat te verbreden door te kijken naar dit type belangenconflicten in de rechtswetenschap als geheel.

Doelgroep
De conferentie beoogt een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, waaronder rechtswetenschappers, universitaire bestuurders, praktijkjuristen, belastingadviseurs, beleidsmakers, onderzoeksjournalisten, NGO's, politici en studenten.

Sprekers
De conferentie staat onder het dagvoorzitter schap van prof. dr. Jan Vleggeert en zal worden geopend door prof. dr. Joanne van der Leun (decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden) en prof. dr. Benjamin van Rooij (onderzoeksdirecteur Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam). De slotbeschouwing wordt verzorgd door prof. dr. Carel Stolker (emeritus hoogleraar privaatrecht en oud-rector Universiteit Leiden).

*** Keynote lecture ***

 • Prof. dr. Katharina Pistor (Professor of comparative law - Columbia Law School)

Inleiders

 • Prof. dr. Marcel Pheijffer (hoogleraar accountancy Universiteit Nyenrode en hoogleraar forensische accountancy Universiteit Leiden)
 • Prof. dr. Rob van Gestel (hoogleraar theorie en methode van wetgeving Tilburg University, hoogleraar juridische methodologie Universiteit van Leuven)
 • Prof. dr. Arnoud Boot (hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Alex Brenninkmeijer (hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat Universiteit Utrecht)

Discussianten (o.a.)

 • Prof. dr. Ruth de Bock (advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar civiele rechtspleging Universiteit van Amsterdam)
 • Anna Gunn LLM MA (docent belastingrecht Leiden, hoofdredacteur Artikel104.nl en partner Gunn Tax Communication BV)
 • Dr. Rolf Ortlep (universitair hoofddocent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Raymond Luja (hoogleraar rechtsvergelijkend belastingrecht en verbonden aan Loyens & Loeff NV)
 • Prof. dr. Harm-Jan de Kluiver (hoogleraar ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam en voormalig partner De Brauw Blackstone Westbroek)
 • Prof. dr. Maarten de Wilde (hoogleraar internationaal belastingrecht Erasmus Universiteit en verbonden aan PwC)
 • Prof. mr. Ben Schuijling (hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit en directeur OO&R)

09.30- 10.00: Ontvangst met koffie en thee

10.00- 10.05

Welkom door de voorzitter – Prof. dr. Jan Vleggeert (hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden)

10.05- 10.15

Opening – Prof. dr. Joanne van der Leun (decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden)

10.15- 10.25 Opening – Prof. dr. Benjamin van Rooij (onderzoeksdirecteur Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam)

Panel 1: Hoe om te gaan met dubbele petten en externe financiering in de rechtswetenschap?

10.25- 11.10 

Panelleider: Prof. dr. Jan Vleggeert

- Prof. dr. Marcel Pheijffer (hoogleraar accountancy Universiteit Nyenrode en hoogleraar forensische accountancy Universiteit Leiden) - Dubbele petten in de accountancy
- Prof. dr. Rob van Gestel (hoogleraar theorie en methode van wetgeving Tilburg University, hoogleraar juridische methodologie Universiteit van Leuven) -Waarborgen van onpartijdige rechtswetenschap

11.10- 11.35 Koffiepauze
11.35- 12.35

Discussie door o.a

 • Prof. dr. Ruth de Bock (advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar civiele rechtspleging Universiteit van Amsterdam)
 • Anna Gunn LLM MA (docent belastingrecht Leiden, hoofdredacteur Artikel104.nl en partner Gunn Tax Communication BV)
 • Prof. dr. Harm-Jan de Kluiver (hoogleraar ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam en voormalig partner De Brauw Blackstone en Westbroek)
 • Prof. mr. Ben Schuijling (hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit en directeur OO&R)

12.35- 13.30: Lunch

13.30- 14.00: Keynote lecture Prof. dr. Katharina Pistor (professor of comparative law Columbia Law School, NYC) - How the law creates wealth and inequality; The role of lawyers

Panel 2: De (rechts)wetenschap en het burgerperspectief

14.00- 15.30

Panelleider: Dr. Iris van Domselaar (universitair hoofddocent juridische ethiek en rechtsfilosofie)
- Prof. dr. Arnoud Boot (hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten Universiteit van Amsterdam) - De prijs van een hoogleraar
- Prof. dr. Alex Brenninkmeijer (hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat Universiteit Utrecht) - Dubbele petten is geen gezicht: Reflectie op integriteit bij rechtswetenschappers is noodzakelijk

Discussie door o.a.

 • Dr. Rolf Ortlep (universitair hoofddocent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Raymond Luja (hoogleraar rechtsvergelijkend belastingrecht en verbonden aan Loyens & Loeff NV)
 • Prof. dr. Maarten de Wilde (hoogleraar internationaal belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, PwC)

15.30- 15.50

Slotbeschouwing - Prof. dr. Carel Stolker (emeritus hoogleraar privaatrecht en oud-rector Universiteit Leiden) - De stand van zaken van de rechtswetenschap

15.50- 15.55 Afsluiting door de dagvoorzitter

16.00: Borrel

Speaker
prof. dr. R.H. de Bock
...
Speaker
prof. dr. A.W.A. Boot
...
Speaker
prof. dr. A. Brenninkmeijer
...
Speaker
dr. I. van Domselaar
...
Speaker
prof. dr. R.A.J. van Gestel
...
Speaker
mr. A.F. Gunn MA
...
Speaker
mr. H.J. de Kluiver
...
Speaker
prof. mr. dr. R.H.C. Luja
...
Speaker
dr. R. Ortlep
...
Speaker
prof. mr. dr. M. Pheijffer RA
...
Speaker
prof. dr. K. Pistor
...
Speaker
prof. dr. B. van Rooij
...
Speaker
prof. mr. B.A. Schuijling
...
Speaker
prof. mr. C.J.J.M. Stolker
...
Speaker
prof. mr. dr. J. Vleggeert
...
Speaker
prof. dr. M.F. de Wilde
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€95 (fysiek en online, inclusief digitale literatuursyllabus die beschikbaar zal worden gesteld in de digitale leeromgeving)