• Start date:
  • 21 September 2021
  • Duration:
  • 1 day
  • Legal area:
  • Straf(proces)recht
  • Course:
  • Other

**Alleen op uitnodiging**

Op 21 september 2021 organiseert de Universiteit Leiden een workshop als onderdeel van het CrossJustice-project: een grootschalig door de EU gesubsidieerd onderzoeksproject   gericht op het versterken van EU-verdedigingsrechten in Europa door middel van informatie- en communicatietechnologie. De Universiteit Leiden maakt deel uit van het onderzoeksteam dat geleid wordt door de Universiteit van Bologna.

Het doel van het project is kortgezegd het ontwikkelen van een online platform dat kennis, advies en ondersteuning biedt inzake de reikwijdte en waarborging van door EU-recht geharmoniseerde verdedigingsrechten.  De informatie die op het platform ter beschikking zal zijn stelt gebruikers bovendien in staat om de waarborging van verdedigingsrechten in verschillende landen met elkaar te vergelijken en te beoordelen of, en in hoeverre die overeenstemt met de verplichtingen die voortvloeien uit de onderliggende EU-richtlijnen. Het online platform zal gratis toegankelijk zijn voor de juridische (praktijk)professional, maar tevens voor studenten, Ngo’s en alle burgers van de EU.

In de workshop worden officieren van justitie, rechters, advocaten en leden van de politie samengebracht om ervaringen en knelpunten uit te wisselen met betrekking tot het waarborgen van EU-verdedigingsrechten in zowel de nationale als grensoverschrijdende strafrechtspraktijk. Ook worden zij in de gelegenheid gesteld om het online platform te testen aan de hand van casus die door deelnemers zelf kunnen worden aangedragen. De resultaten daarvan worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het platform.

De voertaal van de workshop is Nederlands; één van de presentaties wordt mogelijk in het Engels gehouden.

 

Let op: onderstaand programma is onder voorbehoud. Hoewel de workshop in beginsel op locatie plaatsvindt, hangt de vorm van de workshop – fysiek of online – af van de maatregelen die op dat moment in de strijd tegen COVID-19 worden genomen. Een definitief besluit in dat verband volgt uiterlijk medio augustus 2021.

09:00-09:30:   Registratie en koffie

09:30-09:45:   Welkom en inleiding
Adriano Martufi & Kelly Pitcher

09:45-11:00:   Sessie I: ‘Setting the Scene’
‘EU-verdedigingsrechten en het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde: een kritische reflectie’
Jannemieke Ouwerkerk

Discussie

11:00-11:30:   Koffiepauze

11:30-12:30:   Sessie II: Het CrossJustice-project
‘Het CrossJustice-project toegelicht en eerste bevindingen: overeenkomsten en verschillen in implementatie in Europa’
Adriano Martufi & Kelly Pitcher

Discussie

12:30-14:00:   Lunch

14:00-15:00:    Sessie III: Het CrossJustice-platform getest aan de hand van casus

15:00-15:30:   Koffiepauze

15:30-16:30    Sessie IV: Het CrossJustice-platform getest aan de hand van casus

16:30-17:30    Afsluitende borrel

Speaker
A. Martufi
...
ouwerkerk docent bij juridisch pao leiden
Speaker
prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk
...
pitcher docent bij juridisch pao leiden
Speaker
dr. K.M. Pitcher
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Gratis, **Alleen op uitnodiging**