• Start date:
 • 26 January 2023
 • Duration:
 • 1 day
 • Legal area:
 • Jeugdrecht, Vreemdelingenrecht
 • Course:
 • Conference
 • Accreditations
 • NOVA:
 • 5

Inschrijvingen voor het congres zijn gesloten, mocht u nog wensen in te schijven kunt u een e-mail sturen naar pao@law.leidenuniv.nl

Over het congres
Stichting Migratierecht Nederland en het Europa Instituut van de Universiteit Leiden organiseren gezamenlijk het congres Kinderrechten en migratie dat zal plaatsvinden op 26 januari 2023 te Leiden. Op het congres zullen wetenschappers, advocaten, rechters, beleidsmaker, en andere professionals uit de migratierechtspraktijk en aanverwante vakgebieden spreken en discussiëren over migratierechtelijke thema’s die raken aan kinderrechten. Aan bod komen onder meer de rol en waarde van het Kinderrechtencomité van de VN, het belang van monitoring van kinderrechten voor de rechtspraktijk, en kinderrechten van migranten in de knel. Een panel bestaand uit de Kinderombudsman, een rechter, vertegenwoordigers van de UNHCR en Defence for Children, en de directeur van de IND gaan de discussie met de deelnemers aan over knelpunten in het beleid en de rechtspraktijk, en mogelijke oplossingen. Ook worden in een achttal werkgroepen specifieke onderwerpen belicht, variërend van kinderbescherming en verblijf, nationaliteitsrecht en de leeftijdschouw, tot ongedocumenteerde minderjarigen, amv’s, en het arrest Chávez Vílchez en het belang van het kind.

Dagvoorzitter is Adriana van Dooijeweert, raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland.

Ton Liefaard, Hoogleraar Kinderrechten aan de Universiteit Leiden, zal de conferentie afsluiten met zijn indrukken van de dag en bespiegelingen over de noodzaak kinderrechten meer aandacht te geven in het migratierecht.


(Hoofd)docent(en)
prof. dr. A. (Ann) Skelton, lid van het Kinderrechtencomité van de VN, hoogleraar aan de Universiteit Pretoria (UNESCO leerstoel Education Law in Africa) en gasthoogleraar aan de Universiteit Leiden (leerstoel Children's Rights in a Sustainable World)

prof. dr.mr. M.E. (Margrite) Kalverboer, kinderombudsvrouw en bijzonder hoogleraar Kind(ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten, Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. mr. P.R. (Peter) Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Europa Instituut van de Universiteit Leiden en bestuurslid Stichting Migratierecht Nederland

drs. A. Vonkeman, hoofd UNHCR

mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, senior rechter asiel Rechtbank Oost-Brabant

mr. R. (Rhodia) Maas, directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst

mr. M. (Martin) Vegter, juridisch adviseur kinderrechten en migratie, Defence for Children

prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard, hoogleraar Kinderrechten, Universiteit Leiden

Doelgroep
Advocaten, rechters, wetenschappers, beleidsmakers en andere professionals uit de migratierechtspraktijk en aanverwante vakgebieden.

Niveau
Basiskennis omtrent het kinderrechten en migratierecht wordt verondersteld. Enige praktijkervaring met kinderrechten en migratierecht is gewenst.

Leerdoelen

 • Bevordering van kennis van kinderrechten in migratiezaken.
 • Inzicht in de casuïstiek en procedures op specifieke terreinen, zoals staatloosheid, leeftijdsvaststelling en kinderbescherming
 • Het bieden van een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van kind en migratie.

NOvA-punten
Het congres is geaccrediteerd met 4 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Programma

Donderdag 26 januari 2023

09:30 Inloop met koffie en thee

10:00 Opening door de dagvoorzitter: mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert,
rechter-plaatsvervanger in het vreemdelingenrecht zp Middelburg en raadsheer-commissaris strafzaken gerechtshof den Haag. Scheidend voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland (SMN)

10:05 Openingswoord door prof. dr.mr. M.E. (Margrite) Kalverboer,
kinderombudsman en bijzonder hoogleraar Kind(ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten, Rijksuniversiteit Groningen

10:20 Voordracht prof. dr. mr. P.R. (Peter) Rodrigues,
hoogleraar Immigratierecht, Europa Instituut, Universiteit Leiden, en scheidend bestuurslid van SMN

10:50 Voordracht prof. A.M. (Ann) Skelton, lid van het VN-kinderrechtencomité, gasthoogleraar aan de Universiteit Leiden (leerstoel Children's Rights in a Sustainable World), en hoogleraar UNESCO leerstoel Education Law in Africa, Faculty of Law, University of Pretoria

11:20 Pauze - koffie en thee

11:50 Paneltafel geleid door de dagvoorzitter Adriana van Dooijeweert:

 • prof. dr.mr. M.E. (Margrite) Kalverboer, kinderombudsman
 • drs. A. (Andrea) Vonkeman, hoofd UNHCR Nederland
 • mr. M.A. (Martin) Vegter, juridisch adviseur kinderrechten en migratie, Defence for Children
 • mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, senior rechter Asiel- en Vluchtelingenrecht, Rechtbank Limburg, zp. Roermond
 • mr. R. (Rhodia) Maas, directeur-generaal, Immigratie- en Naturalisatiedienst

Aansluitend neemt mr. A (Aldo) Kuijer, staatsraad bij de Raad van State en nieuwe voorzitter van het bestuur van Stichting migratierecht Nederland het dagvoorzitterschap over

13:00 Lunch

14:00 Werkgroepen

1. Minderjarigen/Kinderen en onrechtmatig verblijf
prof. dr. mr. P.E. (Paul) Minderhoud, universitair hoofddocent, Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar migratierecht, Universiteit Utrecht

mr. P. (Pim) Fischer, advocaat, Fischer groep

Moderator: Chretienne Peeters, SMN

2. Nationaliteitsrecht voor minderjarigen
dr. mr. C. (Caia) Vlieks, programmamanager, Institute on Statelessness and Inclusion

mr. drs. H. (Hermie) de Voer, advocaat-partner, Everaert advocaten

Moderator: Peter Rodrigues, Universiteit Leiden en scheidend bestuurslid SMN

3. Kinderbescherming en verblijf
mr. S. (Suzanne) de Koogel, juridisch deskundige en landelijk expert vreemdelingenrecht Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam

mr. R (Rieke) Gremmen, jurist en landelijk aandachtshouder vreemdelingen/SKIV bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Moderator: Henny van de Mortel, SMN

4. Leeftijdsschouw
mw. P.B. (Patty) van Elk, senior-medewerker, Immigratie- en Naturalisatiedienst

mw. I.J.J.M. (Irene) Kozica, medewerker behandelen en ontwikkelen, Immigratie- en Naturalisatiedienst

Moderator: Mark Klaassen, Universiteit Leiden en bestuur SMN

15:00 Pauze – koffie en thee

15:30 Werkgroepen

5. Het arrest Chávez Vílchez en het belang van het kind
dr. mr. M.A.K. (Mark) Klaassen, universitair docent, Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden

mr. J. (Jorg) Werner, advocaat, Noordstern Advocaten

Moderator: Gerrie Lodder, Open Universiteit

6. AMV’s
mw. G.H. (Germa) Lourens, stafmedewerker, Nidos

mr. P.J. (Flip) Schüller, advocaat-partner, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

Moderator: Bernice Boermans, SMN

7. Minderjarige vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen
prof. dr. P.H. (Peter) van der Laan, senior research fellow, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

mr. drs. M.A.T. (Marleen) Kuijs, senior adviseur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

mr. P. (Patricia) Scholtes, advocaat, Vuurens & Lagerweij Advocaten en Mediators

Moderator: Fouad Ben-Saddek, advocaat en bestuur SMN

8. Documentaire ‘Shadow Game’
drs. E. (Els) Van Driel, journalist/regisseur

Moderator: Monique van der Mark, advocaat en bestuur SMN

16:30 Plenaire afsluiting door prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard, hoogleraar kinderrechten, Universiteit Leiden. Hij deelt zijn indrukken van de dag en bespiegelingen over de noodzaak kinderrechten meer aandacht te geven in het migratierecht

17:00 Borrel

Chairman
mr. A.C.J. van Dooijeweert
...
drs. E. van Driel Juridisch PAO Leiden
Speaker
drs. E.H. van Driel
...
Speaker
P.B. van Elk
...
Speaker
mr. W.G. Fischer
...
Speaker
prof. mr. dr. M.E. Kalverboer
...
mr. dr. M.A.K. Klaassen
Speaker
mr. dr. M.A.K. Klaassen
...
mr. S. de Koogel Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. S. de Koogel
...
Irene Kozica - Juridisch PAO Leiden
Speaker
I.I.J.M. Kozica
...
mr. drs. Marleen Kuijs Juridisch PAO Leiden
Trainer
mr. drs. M.A.T. Kuijs
...
prof. dr. P.H. van der Laan Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. dr. P.H. van der Laan
...
prof. mr. dr. T. Liefaard Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. mr. dr. T. Liefaard
...
Speaker
mr. drs. S. van Lokven
...
Speaker
G.H. Lourens
...
Speaker
mr. R. Maas
...
prof. mr. dr. P.E. Minderhoud Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. mr. dr. P.E. Minderhoud
...
Speaker
mr. E.J.W. Nissen
...
Speaker
prof. mr. dr. P.R. Rodrigues
...
mr. P. Scholtes Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. P. Scholtes
...
mr. P.J. Schüller Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. P.J. Schüller
...
prof. Ann Skelton Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. dr. A. Skelton
...
Speaker
mr. M.A. Vegter
...
dr. mr. C. Vlieks Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. dr. C. Vlieks
...
mr. drs. H. de Voer Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. drs. H. de Voer
...
Trainer
drs. A. Vonkeman
...
mr. J. de Jong Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. J. Werner
...
Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN


Advocaat/rechterlijke macht € 350,-
Kortingstarief leden € 298,-
Kortingstarief specifieke doelgroep zonder punten € 200,-
Kortingstarief studenten € 50,-

Tarieven zijn vrij van BTW

Inclusief lunch, consumpties en digitaal cursusmateriaal