• Start date:
 • 10 November 2023
 • Duration:
 • 1 daypart
 • Legal area:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Europees recht, Letselschade, Privacy en ICT recht, Verbintenissen- en contractenrecht, Verzekeringsrecht
 • Course:
 • Congress
 • Accreditations
 • NOVA:
 • 3

Over het symposium
De Europese Commissie heeft op 28 september jl. een voorstel gepresenteerd voor een herziene richtlijn Productaansprakelijkheid.¹ Het doel van het voorstel is meerledig. Het moet ervoor zorgen dat de aansprakelijkheidsregels rekening houden met de aard en de risico’s van producten in het digitale tijdperk en de circulaire economie. Voorts poogt het te garanderen dat er altijd een bedrijf in de EU is dat aansprakelijk kan worden gesteld als een product afkomstig is van buiten de EU. Het voorstel verlicht de bewijslast in complexe zaken en neemt drempels weg voor het instellen van een vorderingen, terwijl het het evenwicht tussen de legitieme belangen van fabrikanten, gelaedeerden en consumenten in het algemeen tracht te waarborgen. De Europese Commissie beoogt verder de rechtszekerheid te waarborgen door betere afstemming van productaansprakelijkheid op de regels inzake productveiligheid en door gedeeltelijke codificatie van rechtspraak.²

Tijdens dit congres krijgt u niet alleen een update van de belangrijkste wijzigingen zoals voorzien in het voorstel, maar ook een kritische analyse ervan en goed een beeld van de positie van het voorstel in het snel veranderende Europese reguleringslandschap. Zo komen niet alleen het bewijsrecht, maar ook de relatie met de AI-Act en AI-aansprakelijkheid, ander productveiligheidsrecht, cybersecurity regulering, gegevensbescherming en duurzaamheid aan bod Ook zal aandacht worden besteed aan de doctrinaire en empirische fundamenten van het voorstel.

Het symposium wordt georganiseerd door Gitta Veldt (Universiteit Leiden) en Paul Verbruggen (Universiteit van Tilburg) in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.

(Hoofd)docent(en)

 • mr. dr. G.M. Veldt, Universitair Docent Privaatrecht en Empirical Legal Studies, Universiteit Leiden.
 • Prof. mr. dr. P.W.J. Verbruggen, Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht, Universiteit van Tilburg.
 • Prof. mr. Carel Stolker (mede-dagvoorzitter/moderator)
 • Mr. M.J.J. de Ridder (KBS Advocaten)
 • Prof. mr. T.J. de Graaf (Universiteit Leiden)
 • Mr. dr. T.F. Walree (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Mr. dr. P.T.J. Wolters (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Mr. dr. N. Brouwer (Stibbe, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Mr. E. van Gool (KU Leuven)

¹ European Commission, ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on liability for defective products’, COM(2022) 495 final.
² COM(2022) 495, p. 2.


Doelgroep
Het congres is bedoeld voor academici, beleidsmakers, advocaten en praktijkjuristen.

Niveau
Basiskennis van de huidige richtlijn productaansprakelijkheid wordt verondersteld.

NOvA-punten
Het congres is geaccrediteerd met 3 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand   
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst(en) op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de congreslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan het congres. Ook kunt u vragen stellen aan de docent(en). U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving.

Hiernaast zullen de bijeenkomst[en] worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.


Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Symposium – De Richtlijn Productaansprakelijkheid Revisited
Vrijdag 10 november

12:15   Ontvangst en registratie met koffie en thee
13.00  Deel 1 – De positie van slachtoffer en aangesprokene
 
 • Welkom - Gitta Veldt en Paul Verbruggen
 
 • Blik naar het verleden en de toekomst - Carel Stolker
 
 • Gebrekkigheid en bewijs onder het voorstel - Michel de Ridder
 
 • Het personele toepassingsbereik van het voorstel vanuit doctrinair en empirisch perspectief - Gitta Veldt en Paul Verbruggen
14.30  Pauze
15.00 Deel 2 – Digitalisering en duurzaamheid
 
 • AI-regulering, -aansprakelijkheid en het voorstel - Tycho de Graaf
 
 • Cybersecurity en gegevensbeschermingsrecht en het voorstel - Nynke Brouwer, Tim Walree en Pieter Wolters

 

 • Circulaire economie en het voorstel - Elias van Gool

 

 • Discussie en afronding - Gitta Veldt, Carel Stolker en Paul Verbruggen
17.00 Borrel
18.00 Einde programma
Chairman
prof. mr. C.J.J.M. Stolker
...
Speaker
dr. N.M. Brouwer
...
mr. Elias van Gool Leiden Law Academy
Speaker
mr. E. van Gool
...
de graaf docent bij pao leiden
Speaker
prof. mr. T.J. de Graaf
...
mr. drs. Michel de Ridder Leiden Law Academy
Speaker
mr. drs. M.J.J. de Ridder
...
Speaker
dr. mr. G.M. Veldt
...
prof. mr. dr. P.W.J. Verbruggen Leiden Law Academy
Speaker
prof. mr. dr. P.W.J. Verbruggen
...
Dr Tim Walree Juridisch PAO Leiden
Speaker
dr. T.F. Walree
...
mr. dr. Pieter Wolters Leiden Law Academy
Speaker
mr. dr. P.T.J. Wolters
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€150,- (vrij van BTW) voor advocaten. Deze verkrijgen na afloop een certificaat ten bate van de PO-punten.

€50,-   (vrij van BTW) voor leden van de rechterlijke macht, het openbaar ministerie en juristen die hun hoofdaanstelling aan een universiteit hebben. (Toepasbaar in de winkelwagen onder eventuele kortingen)

Deelname is inclusief koffie, thee en borrel.