• Start date:
 • 27 January 2023
 • Duration:
 • 1 daypart
 • Legal area:
 • Algemeen, Bestuurs(proces)recht, Fiscaal recht
 • Course:
 • Conference
 • Accreditations
 • NOVA:
 • 2

Over het congres
Burgers, bedrijven en fiscaal intermediairs zijn binnenkort niet langer aangewezen op het ‘wobben’ van kennisgroepstandpunten om duidelijkheid te krijgen over de uitleg en toepassing van complexe belastingregels. Vanaf 1 april 2023 gaat de Belastingdienst standpunten van interne kennisgroepen via een nieuwe website actief openbaar maken. Maar wat kunnen burgers en bedrijven van dit nieuwe digitale belastingportaal verwachten, qua inhoud, leesbaarheid en doorzoekbaarheid? Worden de standpunten integraal gepubliceerd of wordt er gekozen voor een andere publicatievorm, zoals een samenvatting, leidraad, of een handboek? En geldt de publicatie voor alle standpunten, of alleen voor de in praktijk als helpdeskvragen aangeduide standpunten?

In hoeverre kunnen burgers en bedrijven voor het vaststellen van hun fiscale positie vertrouwen ontlenen aan de gepubliceerde standpunten? Is publicatie van standpunten een belangrijke stap voorwaarts naar meer rechtszekerheid voor belastingbetalers en, daarmee, naar een eerlijker en rechtvaardiger belastingstelsel? Publicatie van standpunten is voor de Belastingdienst zonder twijfel een beleidsmatige uitdaging. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met door wetswijzigingen of jurisprudentie achterhaalde standpunten? De Belgische en Italiaanse Belastingdienst publiceren al enige tijd fiscale beleidstandpunten in een online archief. Kunnen we leren van hun ervaringen?

Flyer
Klik hier

Dagvoorzitter
prof. mr. dr. J. Vleggeert

Sprekers
prof. dr. Jan van de Streek
prof. dr. Guido de Bont
mr. dr. Annemarie Drahmann
prof. dr. Elly van de Velde
mr. Arjo van Eijsden
mr. drs. Marco Heutinck
mr. Hendrikje van Waterschoot
mr. dr. Esther Huiskers-Stoop
mr. Edwin Visser
mr. Fons Overwater
mr. Marnix van Rij

Doelgroep
Wetenschappers, beleidsmakers, belastingadviseurs, NGO's, politici, en studenten.

Niveau
Verdieping

Mogelijkheden onderwijs op afstand   
Bij dit congres is deelnemen op afstand niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

13.45 - 14:15

Ontvangst met koffie en thee

14.15 - 14.20

Welkom door de voorzitter
prof. mr. dr. J. Vleggeert
(hoogleraar en afdelinghoofd belastingrecht Universiteit Leiden)

14.20 - 14.40

Publicatie standpunten: actuele ontwikkelingen en reflectie
prof. dr. Jan van de Streek (hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden)

14.40 - 15.00

Publicatie standpunten: rechtszekerheid en rechtsbescherming
prof. dr. Guido de Bont
(hoogleraar formeel belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam / De Bont Advocaten)

15.00 - 15.15

Koffiepauze

15.15 - 15.35

Standpunten en de Wet open overheid
mr. dr. Annemarie Drahmann
(hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden)

15.35 - 15.55

Ervaringen België en Italië publicatie standpunten
prof. dr. Elly van de Velde
hoogleraar belastingrecht Universiteit Hasselt en gastprofessor Universiteit Antwerpen

15.55 - 16.10

Koffiepauze

16.10 - 17:00

Debat – Publicatie standpunten Belastingdienst: naar meer fiscale rechtszekerheid voor burgers en bedrijven?
Debatleider: mr. Arjo van Eijsden (raadsheer belastingkamer Hoge Raad)

Discussie op basis van stellingen door:

 • mr. Hendrikje van Waterschoot
  (coördinerend / specialistisch adviseur rechtstoepassing Inspectie belastingen, toeslagen en douane)
 • mr. dr. Esther Huiskers-Stoop
  (universitair docent belastingrecht Universiteit Leiden)
 • mr. Edwin Visser
  (belastingadviseur PWC)
 • mr. drs. Marco Heutinck
  (plv. directeur corporate dienst vaktechniek Belastingdienst)
 • mr. Fons Overwater
  (voorm. voorzitter Register Belastingadviseurs)

17.00 - 17.25

Keynote speech publicatie standpunten belastingportaal overheid
mr. Marnix van Rij (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst)

17.25 - 17.30

Slotbeschouwing en afsluiting door de voorzitter
prof. mr. dr. J. Vleggeert
(hoogleraar en afdelinghoofd belastingrecht Universiteit Leiden)

17.30 - 18.30

Borrel

Chairman
mr. dr. M.F. Nouwen
...
Hoogleraar formeel belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam / De Bont Advocaten Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. dr. G.J.M.E. de Bont
...
mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. dr. A. Drahmann
...
Raadsheer belastingkamer Hoge Raad Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. J.A.R. van Eijsden
...
Speaker
mr. drs. M.W.B.G. Heutinck
...
Universitair docent belastingrecht Universiteit Leiden Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. dr. E.A.M. Huiskers-Stoop
...
Voorm. voorzitter Register Belastingadviseurs Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. F. Overwater
...
Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. M.L.A. van Rij
...
Hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. dr. J.L. van de Streek
...
Hoofddocent belastingrecht Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. dr. E. van de Velde
...
Belastingadviseur PWC Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. E. Visser
...
Speaker
mr. H. van Waterschoot
...
Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN


€ 50,- (vrij van BTW)

Studenten gratis, stuur een mail voor de kortingscode naar jpao